Online registrácia je ukončená. 
Registrácia v deň pretekov na mieste štartu od 8.30 – 9,45 počas prezentácie.