Online registrácia ukončená.
Prihlásiť sa môžete v deň pretekov v čase prezentácie podľa propozícii.