Bežci so zaptlateným štartovným si prevezmú číslo s čipom priamo pri prezentácii bez čakania.
Online registrácia ukončená. 
Registrácia na mieste v deň pretekov od 9:45 hod.