Online registrácia ukončená. 
Registrovať sa môžte v deň pretekov od 15:00 hod.