Registrácia v deň pretekov od 11,15 h do 12,45 h pri MsÚ v Myjave.
Štart pretekov na 10 km o 13,00 hod.