Online registrácia ukončená. 
Prezentácia na ULTRA Sky Maraton 25.5.2018 od 16:00 do 18:00 hod. a prezentácia 26.5.2018  od 05:30 do 06:45hod.
Prezentácia na SKYrace 26.5.2018 od 8:30 do 10:30 hod.