Online registrácia je ukončená. Registrovať sa môžte v deň pretekov od 8:00 do 9:45.
Bežci s uhradenou platbou si prevezmú št. číslo s čipom hneď v mieste prezentácii.