Bežci so zaplateným štartovným si prevezmú číslo s čipom priamo bez čakania na registráciu.
Online registrácia ukončená. 
Registrácia v deň pretekov v Dome Matice slovenskej v Nitre od 8:00 hod.