Online registrácia ukončená
Registrovať sa môžte v deň pretekov v Dome Matici slovenskej v Nitre Dolnočermánska 737 od 8:00 do 9:30hod

ŠTART PRETEKOV 10:00 hod