Online registrácia ukončená. 
Registrácia v deň pretekov na mieste minimálne 30 min. pred štartom hlavných pretekov.