ONLINE registrácia ukončená.
Registrovať sa môžete v deň pretekov počas prezentácie najneskôr hodinu pred disciplínou.