Online registrácia ukončená.
Registrovať sa môžte v deň pretekov na mieste štartu počas prezentácie bežcov.