platba štartovného cez účet ukončená.
Online registrácia ukončená
Platba 10 € v deň pretekov pre online neregistrovaných bežcov.