11. ročník Beh o pohár Domu Matice slovenskej v Nitre - Memoriál Milana Krajmera