Propozície GP Cabaj-Čápor 2020 - virtuálny beh.pdf