Preteky

05.02.2023 NITRIANSKA BEŽECKÁ LIGA 1. kolo 3,2km

18.03.2023 ČIERNOKĽAČIANSKA PYXIDA

01.04.2023 BEH OSLOBODENIA TURIAN

15.04.2023 JARNÝ BEH OBCE B O J N I Č K Y

22.04.2023 KerestuRUN