Beh ČIERNOKĽAČIANSKA PYXIDA je tento rok zrušený a nekoná sa.