Jarný kolotoč Kozárovce je v roku 2020 zrušený a nekoná sa.