korzo

propozície

zoznam bežcov s uhradenou platbou

Online registrácia je ukončená. Registrovať sa môžte v deň pretekov od 8:00 do 9:45.

Bežci s uhradenou platbou si prevezmú št. číslo s čipom hneď v mieste prezentácii.