vbn

Propozície

Online registrácia ukončená.

Registrácia v deň pretekov na pešej zóne v mieste štartu najneskôr 60 minút pred začiatkom disciplíny.