Registrácia ukončená. Registrácia a prezentácia bežcov končí 1 hodinu pred štartom behu danej kategórie.

vbn2018.pdf